Reklamáció

Gyors igény, visszatérés, csere, vételár visszatérítése

 • Ha a szállítmány csomagolásán sérülés nyomai találhatók, kérjük ne vegye át.
 • A terméket az eredeti csomagolásban küldje vissza. A használt termékeket vagy a készlet egy részét mindig megfelelően csomagolja be.
 • A panaszokat a következő postacímre várjuk: info@gabonga.hu

 

 

Az internetes áruház (webáruház) reklamációs feltételei

elválaszthatatlan része az általános szerződési feltételeknek

 

 1. Reklamációt benyújtani kizárólag oly árura lehet, melyet az eladó féltől vásárolt meg az ügyfél, s mely már az Ő tulajdonát képezi.
 2. Amennyiben a tulajdonjog még nem szállt át az eladó félről az ügyfélre, az eladó fél a hatályos törvények értelmében él a jogával, mi szerint a reklamációt csak az áru összegének teljes megtérítése után intézi el a Ptk. § 151 kitétele alapján.
 3. Amennyiben az ügyfél a végső felhasználó (természetes személy, ki nem vállalkozói, munkahelyi vagy hivatásbeli tevékenyséén belül cselekszik)  minden a kínálatban található termékre 24 hónapos garanciát kínálunk, amennyiben az a termék mellett nincs másképp feltüntetve, s ilyen esetben a Fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári törvénykönyv és az általáno szerződési feltételek alapján kell eljárni. Amennyiben az ügyfél nem a végső felhasználó, úgy a Kereskedelmi törvénykönyv törvényei alapján 1 év a garanciális időszak. A garanciális időszak az áru a szállítótól vagy az eladó féltől, amennyiben azt az ügyfél személyesen veszi át, való átvételének napjától számítódik.
 4. Az ügyfél köteles a reklamációt érvényesíteni haladéktalanul az eladó félnél, közvetlenül a hiba előfordulása után.
 5. Az alábbi felhasználás alapján történő hibákért az eladó fél nem vonható felelősségre:
 6. a hiba a termék mechanikai sérülése okán történt, melyet az ügyfél okozott,
 7. a termék nem megfelelő használatából, vagy nem a használati útmutató alapján való használatából ered,
 8. a termék oly körölmények közt való használata, melyek nem megfelelőek, a nedvesség miatt, kémiai vagy mechanikai hatásuk miatt az áru természetes körülményeihez képest,
 9. az áru karbantartásának és tisztításának elhanyagolása miatt,
 10. az áru túlzott megterhelésből eredő sérülése miatt,
 11. az áru a dokumentációban feltüntetett feltételekkel, általános elvekkel, technikai normákkal vagy biztonsági előírásokkal, vagy más a garanciális feltételeket sértő, nem összhangban levő használatábó eredő hiba esetén.
 12. A hibákért való felelősség szintén nem érvényes oly hibák esetén, melyek természeti katasztrófából eredően történtek.
 13. A hibákért való felelősség szintén nem vonatkozik az áru (vagy egy része) annak használatából eredő elhasználódás esetén. A termék rövidebb élettartamát tehát nem tekintjük hibának, így nem nyújtható be rá reklamáció.
 14. A reklamált árut az alábbiakban feltüntetett címünkre az ügyfél köteles visszaküldeni, azonban nem utánvéttel, vagy személyesen eljuttathatja a kapcsolati címre. Az árut megfelelően kell becsomagolni, hogy annak eljuttatása során ne sérülhessen a termék, s ajánljuk az áru saját kézbe való küldését, esetlegesen biztosítást is kötni a csomagra. Az áruhoz köteles mellékelni a vásárlást igazoló dokumentum (számla) másolatát, s a hiba leírását, vagy a kitöltött  Reklamációs űralpot a vásárlást igazoló dokumentummal együtt. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). A reklamációt szükséges kizárólag írásban (postai úton), vagy személyesen (nem e-mail formában) eljuttatni.
 15. Az eladó fél igazolja a reklamáció átvételét, s az ügyfél számára elismervényt biztosít a reklamáció igénylésére, a megfelelő formában. A reklamáció elismerésének az a nap számít, melyen az árut az eladó fél átveszi. Amennyiben az elismervény kézbesítése nem lehetséges azonnal, azt haladéktalanul, vagy legkésőbb a reklamáció elintézésekor az eladó fél köteles kézbesíteni. A reklamáció elintését írában kapja meg az ügyfél.
 16. Az eladó fél köteles a reklamáció elintézésének módját megadni haladéktalanul, bonyolult esetben a reklamáció igénylésétől számítandó 3 nap alatt. Az indokolt esetekben, főleg ha az áru állapotának bonyolult technikai felmérése a követelmény, legkésőbb 30 napon belül a reklamáció igénylésétől számítva. A reklamáció elintézésének módjának való meghatározása után az eladó fél haladéktalanul elintézi a reklamációt, indokolt esetekben a reklamáció elintézhető később is. A reklamáció elintézése azonban nem tarthat tovább 30 napnál a reklamáció igénylésétől számítva. A reklamáció elintézésére kiszabott 30 napos időkeret letelte után az ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől, s az áruért kifizetett teljes összeg megtérítésre kerül, vagy jogában áll a terméket egy új darabra cserélni.
 17. Az ügyfél jogai a reklamáció érvényesítésekor:
 18. az eltávolítható hiba esetén az ügyfélnek jogában áll, hogy a hiba őt terhelő költségek nélkül, maradandóan és időben legyen eltávolítva. A hiba eltávolításának módjáról az eladó fél dönt. Az ügyfél követelheti a hiba javítása (javítás) helyett a termék cseréjét egy hibátlan darabra, amennyiben az eladó fél számára ezzel nem keletkeznek oly költségek, melyek nem összeegyeztethetőek az áru értékével és a hiba súlyosságával,
 19. az eltávolíthatatlan hiba esetén, mely a termék az adott célnak megfelelő használatát akadályozza, az ügyfélnek jogában áll a termék cseréje, vagy a szerződéstől való elállás (pénzvisszatérítés), vagy kedvezményhez jutni a termék árából.
 20. A reklamáció elintézettnek tekintett, amennyiben a reklamációs időszak a reklamált áru leadásával, cseréjével vagy az áru értékének visszautalásával, írásos felhívással a végzés átvételéről, vagy annak indokolt elutasításával véget ér.
 21. Az áru, vagy annak csomagolása (az áru átvételében található utasítások alapján) sértetlenségét az áru átvételekor szükséges, mivel az áru szállítás közben sérülhet, ügyfeleinknek azt javasoljuk, bontsa ki az  árut, s ellenőrizze annak állapotát a szállító jelenlétében. Aláírásával a szállítónak igazolja, hogy a csomagolás sértetlen.
 22. Ezek a reklamációs feltételek az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részei, s az eladó fél fenntartja a változtatásukra való jogot bármikor, az ügyfél előzetes figyelmeztetése nélkül.
 23. Elérhetőség Gabonga, s.r.o., Kazanská 11299/46, 821 06 Bratislava, info@gabonga.hu.

 

 

Pozsonyban, 2018 március 1.-én.

ÚJDONSÁGOK SZEBB OTTHONÁHOZ

Regisztráljon, s szerezzen híreket rendszeresen forró újdonságinkról, inspirációt, nagyszerű akciós ajánlatokat, hogy otthona szépséggel és kényelemmel teljen meg.

Bejelentkezés

This website uses cookies. More info